Välkommen 

Objektlyft Objekt-Lyft är ett företag som specialiserat sig på att tillverka lyftanordningar vilka riktar in sig på höjning och sänkning av objekt för service och rengöring, typ belysningsarmaturer, i höga utrymmen.

Som så mycket annat har den sitt ursprung i kyrkan, Objekt-Lyften. Genom sitt arbete i ett företag, som bl.a. tillverkade och renoverade ljuskronor för kyrkor, såg Per-Olof Arnesson med viss skräck hur kyrkvaktmästarna balanserade på höga, rangliga stegar, när de bytte lampor eller putsade ljuskronorna.

Det dröjde inte länge förrän vinschen var uppfunnen och patenterad. Företaget etablerade sig år 1997 och deras produkt har snabbt spridit sig på den svenska marknaden. Efter vidareutveckling fyller nu Objekt-Lyften många behov. Det kan gälla service och rengöring av sådant som hänger högt upp under taket i höga lokaler t.ex. belysningsarmaturer och fläktanordningar i verkstads och lagerlokaler, i idrotts och mässanläggningar mm. Den gemensamma nämnaren är i alla dessa fall att Objekt-Lyft genom sin enkla men geniala konstruktion gör ett tidigare ofta besvärligt och komplicerat moment till en enkel operation.