Välkommen 

Objektlyft Objekt-Lyft är ett företag som specialiserat sig på att tillverka lyftanordningar vilka riktar in sig på höjning och sänkning av objekt för service och rengöring, typ belysningsarmaturer, i höga utrymmen.

Objekt-Lyft har nu blivit en del av Styrkonstruktion. Du kan läsa mer om våra tjänster och vad vi erbjuder här.